คำพยานชีวิต

***คำพยานชีวิต...ที่เล่าถึงพระเยซูคริสต์ ยังมีคนที่กำลังจะรอดอีกหลาย ๆ ชีวิต กำลังรอคอย พี่น้องที่รัก จงกล้าหาญเถิด....เพราะว่าคำพยานกล่าวถึงพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะ และการเผยพระวจนะก็จะทำให้คริสตจักรของพระเจ้าเติบโต เหตุเพราะมีคนมากมายได้อ่านได้ยินและได้ฟัง...เขาทั้งหลายเหล่านั้นจึงเปิดใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์..


Image พระคริสตธรรมกรุงเทพ( BBS )

Image มานาประจำวัน

Image ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

Image สมาคมพระคริสตธรรมไทย

Image ร้านหนังสือ CCC Bookstore