เทศนาแบ่งปัน วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016 คจ.ถนนราชพฤกษ์

banner

 

banner

คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
วันอาทิตย์ที่11 ธันวาคม 2016

นมัสการพระเจ้า และรับพระพรร่วมกัน

 

คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
วันอาทิตย์ที่11 ธันวาคม 2016

นมัสการพระเจ้า และรับพระพรร่วมกัน

 

 

ร่วมมนัสการถวายเกียรติแด่พระเจ้า คริสตจักรถนนราชพฤกษ์

 

คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์_st1
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์_st2
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์_st3
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์_st4
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์_AJ_FU
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์_st5
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์
คริสตจักรถนนราชพฤกษ์

Image พระคริสตธรรมกรุงเทพ( BBS )

Image มานาประจำวัน

Image ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

Image สมาคมพระคริสตธรรมไทย

Image ร้านหนังสือ CCC Bookstore