เทศนาแบ่งปัน วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

banner

 

Holy Zone Missions center

เทศนาแบ่งปันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

- รอบเช้า คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น สุขสวัสดิ์ 76
- รอบบ่าย ศาลาธรรมอิ่มพระคุณ สาขลา พระสมุทรเจดีย์

ร่วมมนัสการถวายเกียรติแด่พระเจ้า คจ.พระประแดงร่มเย็น

 

เพลงเตรียมใจ ขอสัญญา
จงมาชื่นชมยินดี
คำพยาน คุณหรั่ง อัครินทร์
ร่วมมนัสการถวายเกียรติแด่พระเจ้า คจ.พระประแดงร่มเย็น

 

คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
คริสตจักรพระประแดงร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น บ้านสาขลา พระสมุทรเจดีย์

 

ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น
ศาลาธรรมอิ่มพระคุณร่มเย็น

Image พระคริสตธรรมกรุงเทพ( BBS )

Image มานาประจำวัน

Image ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

Image สมาคมพระคริสตธรรมไทย

Image ร้านหนังสือ CCC Bookstore