พระธรรมสุภาษิต

พระธรรมสุภาษิต เป็นหนังสือรวบรวม คำสอน หลักธรรม และแนวทางปฏิบัติ ในรูปแบบ ของคติพจน์ และสุภาษิต ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน พี่น้องสามารถ เปิดพระคัมภีร์ และศึกษาใคร่ครวญ ตามวันเวลาในแต่ละเดือน ซึ่งบทในพระธรรมสุภาษิตมีทั้งหมด 31 บท...ศึกษาทุกวัน วันละบท ก็จะครบ 31 บท หมุนเวียนไป

พระธรรมสุภาษิต บทที่ 23

2 ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละ เจ้าจงจ่อมีดไว้ที่คอของเจ้า {เป็นสำนวนฮีบรู แปลว่า บังคับตัวไว้}
3 อย่าปรารถนาของโอชะของท่าน เพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวง
4 อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้

พระธรรมสุภาษิต บทที่ 22

ชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมาย และซึ่งเป็นที่โปรดปราน ก็ดีกว่ามีเงินหรือทอง

พระธรรมสุภาษิต บทที่ 21

5 แผนงานของคนขยันขันแข็งนำสู่ความอุดมแน่นอน แต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้น

พระธรรมสุภาษิต บทที่ 20

เหล้าองุ่นให้เกิดการเยาะเย้ย และสุราก็ให้เกิดเป็นพาลเกเร ผู้ใดยอมให้มันพาเจิ่นไป ก็ไม่เป็นคนฉลาด...


Image พระคริสตธรรมกรุงเทพ( BBS )

Image มานาประจำวัน

Image ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

Image สมาคมพระคริสตธรรมไทย

Image ร้านหนังสือ CCC Bookstore