Skip Navigation
 

คำพยาน

คำพยาน (3)

 

คำพยาน คุณปภัสรา กาวีวงศ์

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกและทรงรักษาเยียวยา..ให้เธอกลับมาสู่สภาพดี..จากอดีตติดยา (ยาบ้า) ดำเนินชีวิตในด้านมืด มัวมัวกับกิเลศตัณหาของเนื้อหนัง
 

คำพยาน คุณวัลลภา ตั้งมะโนมานะ

ต้องตัดก้อนเนื้อ 8 กิโลกรัม ออกจาช่องท้อง ผลจาการเป็นโรคมะเร็ง..วันนี้ เธอเป็นพยานถึงการทรงสถิตของพระเจ้า และการตอบคำอธิษฐานของลูกชายและลูกสาวหน้าห้องผ่าตัด
 

คำพยานชีวิต คุณปัทมพร รัตนจักษ์

หมดเนื้อหมดตัวเพราะการพนัน..ไปรับเชื่อที่ฮ่องกง.กลับมาเป็นมะเร็ง เข้าการผ่าตัดมากถึง 16 ครั้ง..แต่เธอก็ยังยืนหยัดในพระสัญญา ยอมเป็นภาชนะที่ถวายเกียรติเพื่อประกาศพระกิตติคุณ
 

คำพยานชีวิต คุณลุงสำรวย ศรีแดง

ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า..โดยความเชื่อจึงได้พบการอัศจรรย์
 

คำพยานชีวิต คุณอังศนา บอสชวง

จากการแสวงหา..จากการต่อต้าน จนเธอสามารถสัมผัสพระเจ้าผู้เที่ยงแท้
 

คำพยานชีวิต คุณเฟื่องศิริ บูรคีร์

ดูหมอก็แล้ว..ทำหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะหลุดพ้นปัญหา เคยคิดจะฆ่าตัวตาย...แต่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกไว้...
 

คำพยานชีวิต ศจ.คำปัน สนิท

คำพยานชีวิตของผู้รับใช้ที่มีประสพการณ์กับพระเจ้า ทั้งในด้านการทนทุกข์ และความชื่นชมยินดี
 

คำพยานชีวิต อรการ ทาร์เตอร์ (เล็ก) อเมริกา

ผ่านวิกฤติในชีวิต..พลิกผันจากลูกจ้าง เป็นเจ้าของกิจการ Siam Spa & Massage ในอเมริกา
 

รายการ 180 องศา จาก MGF "Media of Grace Foundation"

ความเหมือนที่แตกต่าง.....ในสมาชิกของวง นูโว เข้ารับชมรับฟังได้เลยครับ
 

คำยานชีวิต คุณลุงสำรวย ศรีแดง

อัศจรรย์...ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าจริง ๆ
 
 
« go back|print