Holy Zone อาหารฝ่ายวิญญาณ

พันธกิจในการประกาศโดยใช้ วีซีดี และ ซีดี

คำพยานชีวิต ครอบครัว วันตา

VCD
</>คำพยานชีวิต ครอบครัว วันตา

จากครอบครัวที่เกินจะเยียวยา เป็นหนี้เป็นสิน สามีติดเหล้าเมายา อยู่กินกันมาด้วยความขมขื่นใจ จนในที่สุด ได้รับความรอดทั้งครอบครัว โดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าทรงกระทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพดี

0.00 ฟรี

คำพยานชีวิต คริสเตียนไทย Switzerland

DVD
</>คำพยานชีวิต คริสเตียนไทย Switzerland

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพี่น้องแต่ละท่าน ในซีดีคำพยาน ร่วม 3 แผ่น ด้วยกัน DVD 1-3

0.00 ฟรี

คำพยานชีวิต คริสเตียนไทยในต่างแดน "AUSTRALIA"

DVD
</>คำพยานชีวิต คริสเตียนไทยในต่างแดน "AUSTRALIA"

คริสเตียนไทยใน ออสเตรเลีย หลายคนได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย กว่าจะมาพบกับพระเยซูคริสต์ และได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า จากความมืดสู่ความสว่าง

0.00 ฟรี

คำเทศนา " 1 พระพร 2 อันตราย " โดย อ.ฟู โฮลี่ โซน

DVD
</>คำเทศนา " 1 พระพร 2  อันตราย " โดย อ.ฟู โฮลี่ โซน

ข้อคิดจากพระธรรมโยบ...เพื่อให้เราได้ตระหนักในความจริงในการดำเนินชีวิต โดยยอมจำนนต่ออธิปไตยของพระเจ้าอย่างแท้จริง

0.00 ฟรี

คำเทศนา "ความชอบธรรมที่แท้จริง" โย อ.ฟู โฮลี่ โซน

DVD
</>คำเทศนา "ความชอบธรรมที่แท้จริง" โย อ.ฟู  โฮลี่ โซน

ฟีลิปปี 3:3 เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุหนัตแท้ เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และอวดพระเยซูคริสต์ และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนัง

0.00 ฟรี

คำเทศนา "ค่าของคน..อยู่ที่ผลของงาน" โดย อ.ฟู โฮลี่ โซน

DVD
</>คำเทศนา "ค่าของคน..อยู่ที่ผลของงาน" โดย อ.ฟู โฮลี่ โซน

เป็นการปรับปรุงระบบการถ่ายทำ และการตัดต่อในรูปแบบ HD to DVD นะครับ 16:9 ไม่ใช่ 4:3 แบบเดิมอีก...ชุดนี้เป็นชุดแรกอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่ แต่ก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ

0.00 ฟรี

คำเทศนา 1

DVD
</>คำเทศนา 1

มีคำเทศนารวม 4 หัวข้อ 1.ต้นไม้แห่งชีวิต 2.หาคนดั่งหาปลา 3.หน้าที่ DUTY 4.มาทางไหนกลับไปทางนั้น

0.00 ฟรี

คำเทศนา 10

DVD
</>คำเทศนา 10

คำเทศนา 10 เทศนา โดย อ.ฟู มี 4 หัวข้อ คือ 1.จงกลับใจใหม่ 2.พระพรจากพระเจ้า3.ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 4.รากฐานชีวิตคริสเตียน ขอพระวจนะทุกตอนเป็นพรกับพี่น้องทุกๆ ท่านนะครับ

0.00 ฟรี

คำเทศนา 11

DVD
</>คำเทศนา 11

คำเทศนา แผ่นที่ 11 ประกอบด้วย 4 หัวข้อ 1.ป้ายบอกทาง 2.แผนงานของพระเจ้า 3.คำเตือน 4.ตะเกียงของพระเจ้า

0.00 ฟรี

คำเทศนา 12 โดย อ.ฟู

DVD
</>คำเทศนา 12   โดย อ.ฟู

คำเทศนา DVD แผ่นที่ 12 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ครับ 1.จริงก็ว่าจริง 2. วังวนของเนื้อหนัง 3.คุณจะทำอะไร 4.พันธกิจของพระเจ้า

0.00 ฟรี
หน้า: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |